Ammattilaiselle

Seritatyö

Seritatyö on Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Vuolle Setlementti ry:n toteuttamaa matalan kynnyksen palvelua, jota Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittaa. Seritatyö tarjoaa maksutonta matalankynnyksen seksuaaliterapeuttista keskusteluapua kysymyksissä, jotka koskevat seksuaalisuuteen liittyviä rajoja. Huolta toisten tai omien seksuaalisten rajojen ylittämisestä voivat aiheuttaa esimerkiksi omat väkivaltaiset tai toisten rajoja rikkovat mieltymykset, lapsikohteinen kiinnostus tai seksi- ja pornoriippuvuus. Apua voi saada myös siinä tilanteessa, kun taustalla on seksuaalirikos lähi-tai perhesuhteessa tai sen ulkopuolella. Ammattilaisen kanssa voi keskustella tilanteestaan ja sen vaikutuksista elämään, ja siitä mikä auttaa selviytymään. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan itsetuntemusta ja vahvistaa asiakkaan tiedostamisen ja valitsemisen kykyä.

SERITATYÖN tavoitteina on
  • ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella
  • kehittää seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä
  • luoda työmenetelmiä, joilla autetaan ihmisiä kehittämään itseä ja toisia kunnioittava ja hyvinvointia tukeva seksuaalisuus
  • tuottaa tutkimusmateriaalia ja tehdä tutkimusyhteistyötä eri tutkijatahojen kanssa
  • lisätä ammattilaisten tietoutta seksuaalirikoksen tekijöistä

Asiakastyö

Seritatyön toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, vapaaehtoisuuteen, puolueettomuuteen, luottamuksellisuuteen ja turvallisuuteen. Asiakastyö toteutetaan pääsääntöisesti terapeuttisilla yksilökeskusteluilla asiakkaan ja seksuaaliväkivaltatyön asiantuntijan välillä. Asiakastapaamisia on mahdollista toteuttaa myös etäverkkoyhteyden avulla. Terapeuttiset muutoskeskustelut ovat avoimia, dialogisia ja narratiivisia kokonaisuuksia, joissa tuetaan asiakasta uudenlaisen tarinan ja identiteetin rakentamisessa. Seritatyössä käytetään eklektismistä lähestymistapaa, joka tarkoittaa parhaimpien tekniikoiden valitsemista eri lähteistä, tyyleistä ja terapiaorientaatioista, jotta ne tukisivat mahdollisimman hyvin asiakkaan avuntarpeita.

Yhteistyökumppaneille

  • uusinta tietoa seksuaalirikoksen tekijöiden auttamisesta
  • koulutusten järjestäminen yhteistyössä
  • työn ja toiminnan esittelyä
  • konsultaatioita
  • verkostoyhteistyötä

Taustaa

Seritatyön taustalla on puuttuva palvelutarjonta seksuaalirikostaustaisille Oulun seudulla. Vuonna 2014 perustettiin Seri-verkosto, johon kuuluu oululaisia, työssään seksuaalirikostaustaisia asiakkaita kohtaavia toimijoita, kuten Oulun vankila, Kestilän vankila, Oulun yhdyskuntaseuraamustoimisto, Poliisi, Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut, OYS:n oikeuspsykiatria, Oulun evankelisluterilainen seurakunta, Oulun ensi- ja turvakoti ry ja Vuolle Setlementti ry. Seri-verkoston tavoitteena on kehittää yhteistyössä palveluja seksuaalirikostaustaisille.

SERITA-pilottihanke 2015

Vuolle Setlementti ry:n hallinnoima ja rikoksentorjuntaneuvoston rahoittama SERITA-pilottihanke toteutettiin vuonna 2015. Pilottihankkeen tavoitteena oli kartoittaa palvelun tarvetta ja olemassa olevia palveluntarjoajia sekä luoda järjestöpohjainen auttamismalli seksuaalirikostaustaisille. SERITA-pilottihankkeen tulokset osoittivat, että Oulun alueelle tarvitaan seksuaalirikostaustaisille pysyvää, järjestölähtöisen palvelun tarjoamista ja kehittämistä.

Ota yhteyttä

Seritatyö etsii yhteistyökumppaneita erilaisista tutkimus-, koulutus -ja kehittämistyön asiantuntijaorganisaatioista

Tule mukaan Seri-verkostoon kehittämään seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä Oulun seudulla.

Sähköposti: info@seritatyo.fi